Condiții
generale

Politici pentru utilizarea site-ului theestate.ro

Condiții generale

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului
Proprietarul site-ului www.theestate.ro („Site-ul”) este societatea Quality Home Consulting S.R.L., societate comercială cu răspundere limitată cu sediul social în Str. Glădiței 42, turn T5, et.14, ap. 1405, sect.4, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/6843/2012, Cod Unic de Înregistrare 30316693, în calitate de operator (“Operatorul”).
Site-ul este accesibil: (i) publicului larg („Utilizatorii”) pentru informare cu privire la produsele societății; și (ii) clienților societății („Clienții”) pentru afișarea anumitor informații cu privire la proprietățile administrate de Operator.

2. Serviciile
Toate serviciile prezentate pe site-ul Operatorului sunt afișate cu caracter informativ – detaliile serviciilor prestate vor fi stabilite prin contract cu clienții - unele servicii astfel negociate pot avea caracteristici semnificativ diferite. Pozele au caracter pur decorativ.
Unele servicii s-ar putea să nu fie disponibile, de la caz la caz. Operatorul va confirma disponibilitatea unor servicii la momentul preluării solicitării unui Utilizator.

3. Informații suplimentare
Operatorul se va strădui să pună la dispoziție informații suplimentare Utilizatorilor privind serviciile afișate pe Site, însă nu are obligația de a răspunde tuturor solicitărilor.

4. Proprietatea intelectuală
Conținutul Site-ului, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Operatorului dacă nu aparțin altor producători sau distribuitori, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare) („Proprietatea Intelectuală”).
Operatorul își rezervă toate drepturile privind Proprietatea Intelectuală iar vizitatorilor Site-ului nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element al Proprietății Intelectuale.

5. Informații Clienți
Operatorul va pune la dispoziția Clienților, prin intermediul secțiunii „Login Clienți” anumite date cu privire la proprietățile fiecărui Client aflate în administrarea Quality Home Consulting S.R.L.. Datele vor fi afișate într-o zonă securizată, accesibilă doar printr-o combinație unică de nume de utilizator și parolă.
Natura și categoriile de date afișate vor fi stabilite de către Operator. Conținutul poate varia la propria alegere a Operatorului.
Operatorul nu garantează acuratețea și actualitatea datelor afișate pe secțiunea „Login Clienți” – pentru informații de actualitate Clienții trebuie să contacteze Operatorul direct.

6. Contact
Clientul consimte ca Operatorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Operator, in orice situație in care este necesara contactarea Clientului.

7. Modificări ale documentului
Aceste Condiții Generale sunt actualizate periodic; ori de câte Operatorul va face o modificare, o va afișa pe Site.
Data ultimei actualizări: iunie 2018


Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe website

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului
Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate prin site-ul www.theestate.ro („Site-ul”) sunt efectuate de către societatea Quality Home Consulting S.R.L., societate comercială cu răspundere limitată cu sediul social în Str. Glădiței 42, turn T5, etaj 14, apartament 1405, sector 4, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/6843/2012, Cod Unic de Înregistrare 30316693, în calitate de operator (“Operatorul”).
Site-ul este accesibil: (i) publicului larg („Utilizatorii”) pentru informare cu privire la produsele societății; și (ii) clienților societății („Clienții”) pentru afișarea anumitor informații cu privire la proprietățile administrate de Operator.

2. Datele de contact pentru orice solicitare privind protecția datelor
Orice solicitare privind datele cu caracter personal poate fi transmisă la adresa de e-mail office@theestate.ro sau prin poștă la adresa Str. Glădiței 42, turn T5, etaj 14, apartament 1405, sector 4, București, în atenția desemnatului pentru protecția datelor.

3. Informațiile colectate
Informațiile pe care Operatorul le colectează cu privire la utilizatorii Site-ului constau, în principial, în:
a) datele de identificare electronica a vizitatorilor Site-ului împreună cu orice informație furnizate de cookies și însemne web (adresă de IP, tip de browser, pagini pe care utilizatorii au navigat, etc.);
b) datele de identificare și de contact ale Clienților (nume, prenume, adresă, e-mail, telefon, username, parolă etc);
c) informații privind utilizarea Site-ului sau modul de navigare pe Site;
d) informații privind abonare la newsletter (e-mail).

4. Scopul procesării

Scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal includ:
(i) furnizarea serviciului de informare a Clienților – literele a), b) și c);(ii) marketing direct – litera d);(iii) statistici privind traficul pe Site și activitatea Utilizatorilor – litera a )și c).5. Temeiul legal
Operatorul procesează datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:
(i) executarea sau încheierea contractului cu Clienții și prestarea serviciilor – paragraful (i) de mai sus;
(ii) interesele comerciale legitime ale Operatorului, de exemplu, prevenirea fraudelor și îmbunătățirea serviciilor și a produselor; Operatorul va evalua interesele sale comerciale de la caz la caz pentru a se asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor persoanei vizate – litera (iii) de mai sus;
(iii) consimțământul pe care persoanele vizate îl acordă atunci când Operatorul nu se bazează pe alt temei legal; consimțământul poate fi retras în orice moment – litera (ii) de mai sus și orice alt caz aplicabil;

6. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Operatorul poate transfera datele cu caracter personal ale persoanelor vizate către parteneri și colaboratori strict în scopul desfășurării activității sale comerciale. Terțe persoane către care datele cu caracter personal pot fi transferate includ:
(i) dezvoltatorii Site-ului și a platformei de informare pentru Client;(ii) firme de analiză de date de trafic web (e.g. Google Inc.);(iii) agenții de e-mail marketing (e.g. MailChimp);(iv) alți subcontractanți.
Operatorul se va asigura că încheie contracte cu terțe persoane care să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal și care să prevadă că orice procesare se va desfășura conform prevederilor legislației aplicabile în materie.
Operatorul nu va transfera date cu caracter personal către o țară terță. Ca excepție, este posibil ca anumite date privind campaniile de direct marketing să fie transferate către persoane împuternicite aflate în țări terțe care oferă un nivel echivalent de protecție sau către Statele Unite ale Americii (numai societăți înscrise în EU-US Privacy Shield). Astfel de transferuri vor fi efectuate pe bază de consimțământ conform Politicii de confidențialitate, marketing și comunicări comerciale.

Dacă Operatorul trece printr-o procedură de reorganizare sau de vânzare către o altă organizație, va comunica informațiile persoanei vizate către acea organizație.

7. Perioada de stocare

Operatorul va stoca informațiile persoanelor vizate atât timp cât este cerut prin normele legale incidente în materie. Dacă nu există nicio cerință legală, sau dacă termenul obligatoriu legal a încetat, Operatorul va stoca datele doar atât timp cât este necesar în funcție de scopul pentru care au fost colectate.
Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă datele vor fi prelucrate pe perioada până la încetarea contractului de prestare a serviciilor, plus perioada necesară până la prescripția oricăror obligații contractuale. Datele colectate pentru marketing direct vor fi procesate până la exercitarea dreptului de dezabonare.

8. Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate vor avea dreptul de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, în conformitate cu legislația aplicabilă din materie. Operatorul va asigura și dreptul la portabilitatea datelor.
Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate, persoana vizată va avea dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau în fața oricărei autorități competente în cazul în care consideră că drepturile acesteia referitoare la datele sale cu caracter personal au fost încălcate.

9. Obligativitatea furnizării datelor cu caracter personal

Furnizarea unor date cu caracter personal de identificare, adresă  de e-mail, username și parolă sunt esențiale pentru furnizarea serviciului aferente platformei de informare Clienți.

10. Modificări ale documentului

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte Operatorul va face o modificare, o va afișa pe Site.
Data ultimei actualizări: iulie 2018


Politică de confidențialitate, marketing și comunicări comerciale

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului
Toate comunicările electronice către adresele de e-mail colectate prin site-ul www.theestate.ro („Site-ul”) sau prin altă metodă sunt efectuate de către societatea Quality Home Consulting S.R.L., societate comercială cu răspundere limitată cu sediul social în Str. Glădiței 42, turn T5, etaj 14, apartament 1405, sector 4, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/6843/2012, Cod Unic de Înregistrare 30316693, în calitate de operator (“Operatorul”).
Site-ul este accesibil: (i) publicului larg („Utilizatorii”) pentru informare cu privire la produsele societății; și (ii) clienților societății („Clienții”) pentru afișarea anumitor informații cu privire la proprietățile administrate de Operator.

2. Confidențialitate

Dincolo de Politica de privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Operatorul se obligă să mențină confidențiale orice informații privind Utilizatorii sau Clienții.
Operatorul poate divulga astfel de informații către societăți afiliate, subcontractori și parteneri cu care colaborează în vederea desfășurării activității comerciale sau de marketing, în limitele legislației aplicabile.

3. Comunicări comerciale

Bifând căsuța „Sunt de acord a fi contactat cu diverse oferte sau actualizări de la theestate.ro” sau orice descriere similară, sau introducând adresa de e-mail în câmpul „abonare la newsletter” Utilizatorul sau Clientul acceptă expres posibilitatea de a primi pe e-mail sau prin orice mijloc de comunicare similar oferte, newsletter și alte comunicări comerciale.
Utilizatorul sau Clientul își pot modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Operatorului pentru comunicările comerciale conținând informații generale si tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in comunicările comerciale primite de la Operator sau prin contactarea directă a Operatorului cu o solicitare expresă în acest sens la adresa de e-mail office@theestate.ro cu subiectul  "Dezabonare".

4. Transfer către țări terțe
Este posibil ca anumite date privind campaniile de direct marketing să fie transferate către persoane împuternicite aflate în țări terțe care oferă un nivel echivalent de protecție sau către Statele Unite ale Americii (numai societăți înscrise în EU-US Privacy Shield). Una din aceste terțe persoane împuternicite ar putea să fie serviciul de email marketing Mailchimp, care desfășoară activități de prelucrare inclusiv în SUA. Utilizatorul sau Clientul acceptă expres posibilitatea transferului datelor de email marketing către SUA și politica de confidențialitate Mailchimp, disponibilă la data prezentei la adresa https://mailchimp.com/legal/privacy/#contacts

5. Marketing

Pentru îmbunătățirea ofertei de bunuri și servicii si a experienței Utilizatorilor și Clienților, Operatorul poate folosi datele Utilizatorilor și Clienților, inclusiv datele privind accesarea conținutului newsletter-ului,  pentru efectuarea de cercetări de piață, analize statistice și sondaje de opinie. Informațiile obținute in urma acestor activități nu vor fi utilizate in scopuri publicitare.5. Modificări ale documentului
Această Politică de confidențialitate, marketing și comunicări comerciale este actualizată periodic; ori de câte Operatorul va face o modificare, o va afișa pe Site.
Data ultimei actualizări: iunie 2018


Politică de utilizare a Cookies

1. Identitatea și datele de contact ale Operatorului
Proprietarul site-ul www.theestate.ro („Site-ul”) este societatea Quality Home Consulting S.R.L., societate comercială cu răspundere limitată cu sediul social în Str. Glădiței 42, turn T5, etaj 14, apartament 1405, sector 4, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/6843/2012, Cod Unic de Înregistrare 30316693, în calitate de Operator (“Operatorul”).

2. Ce sunt cookies

Cookie-ul este un fișier text de mici dimensiuni pe care Site-ul îl salvează în calculatorul sau dispozitivul mobil atunci când utilizatorii Site-ului îl vizitează („Utilizatorii”). Datorită cookie-urilor, Site-ul reține, pe o perioadă de timp, acțiunile și preferințele Utilizatorilor (login, limbă, și alte preferințe de afișare). Astfel, nu mai trebuie ca Utilizatorul să reintroducă informațiile ori de câte ori revine la Site sau navighează de pe o pagină pe alta (în continuare, „Cookies”).

3. Cum sunt folosite Cookies

Acest Site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză a modului și gradului de utilizare paginilor de internet oferit de Google, Inc. („Google"). Serviciul utilizează Cookies instalate de Google. Informațiile generate de aceste fișiere se referă la modul în care Utilizatorul folosește Site-ul, inclusiv la adresa acestuia de IP. Ele sunt transmise către Google, care le stochează pe servere din Statele Unite. Google va folosi aceste informații pentru a evalua modul în este utilizat Site-ul, pentru a realiza rapoarte privind activitatea de pe Site (destinate operatorilor acestuia), precum și pentru a oferi alte servicii legate de activitatea de pe Site și de utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații unor terți, în situația în care legea impune acest lucru sau în cazul în care terții respectivi prelucrează informațiile în numele Google. Google poate folosi respectivele date pentru propriile cercetări și statistici, conform politicii de confidențialitate a Google valabile la momentul actual.
Operatorul consideră că serviciul Google Analytics este, în general, un serviciu conform cu legislația în materie de protecția datelor cu caracter personal. Operatorul se angajează să activeze sau să modifice acele setări care conduc la o conformitate a serviciului Google Analytics cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

4. Alte Cookies

O parte din paginile sau subsite-urile Operatorului pot folosi cookie-uri suplimentare sau diferite de cele descrise mai sus. În acest caz, Utilizatorii vor găsi detalii pe paginile specifice referitoare la cookie-uri.

5. Blocarea Cookies
Utilizatorul poate bloca utilizarea Cookies selectând anumite setări pentru browser-ul său. Dacă alege această variantă însă, este posibil ca Utilizatorul să nu poată folosi toate funcțiile acestui Site. Operatorul a pus la dispoziția Utilizatorului și funcționalitatea de a bloca toate Cookies în afară de cele esențiale pentru funcționarea corectă a Site-ului. Setarea este disponibilă aici pentru browserul Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox.
Informații privind blocarea cookies pot fi găsite pe site-ul AllAboutCookies.org.
Folosind acest Site cu Cookies ne-blocate, Utilizatorul își dă automat acordul ca Operatorul sau alte persoane care procesează date în numele Operatorului (e.g. Google) să îi prelucreze datele, în modul și în scopurile menționate mai sus.

11. Modificări ale documentului

Această Politică de utilizare a Cookies este actualizată periodic; ori de câte Operatorul va face o modificare, o va afișa pe Site.
Data ultimei actualizări: iulie 2018